Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa materiały do ćwiczeń Dybowski Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla osób rozpoczynających studia prawnicze. Jej zadaniem jest przygotowanie czytelników do studiowania prawa - zaznajomienie ich z podstawowymi pojęciami zarówno prawa, jak i nauk o prawie, z wybranymi zasadami prawa oraz instytucjami prawnymi, a także z elementami pracy myślowej prawnika. Stanowi konieczne uzupełnienie wykładu z propedeutycznego przedmiotu Pojęcia i metody prawa i prawoznawstwa.Profesor Sławomira Wronkowska jest kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa oraz


Autor: Tatiana Chauvin
Wstęp do prawoznawstwa Chauvin Skrypty Becka Skrypt Becka o

Wstęp do prawoznawstwa Chauvin Skrypty Becka Skrypt Becka o Wstępie do prawoznawstwa zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych. Dzięki książce zrozumiesz:pojęcie prawa,role i miejsce prawa w życiu społeczeństwa,normy i przepisy prawne,tworzenie, obowiązywanie or

Autor: Wojciech Goralczyk
Podstawy prawa i administracji Góralczyk wykład podstaw prawoznawstwa Książka zawiera systematyczny wykład podstawowych

Podstawy prawa i administracji Góralczyk wykład podstaw prawoznawstwa Książka zawiera systematyczny wykład podstawowych pojęć prawniczych i instytucji prawnych oraz wprowadzenie do siatki pojęć administracji publicznej i prawa administracyjnego. Jest to materiał niezbędny do uzyskania koniecznych z

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa materiały do ćwiczeń Dybowski


Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa materiały do ćwiczeń Dybowski